in

Jaar 2019 … verander voor middelgrote klassen in Nederland

De grootte van de middenklasse in een land duidt ook op de mate van inkomensongelijkheid daar: landen met kleinere middenklassen hebben hogere niveaus van inkomensongelijkheid.

De meeste in dit rapport onderzochte landen hebben sinds 1991 een grotere economische verdeeldheid gekend. Niet alleen het kleinste deel van de volwassenen leeft in huishoudens met een gemiddeld inkomen, maar ook het grootste aantal volwassenen in huishoudens met een laag of hoger inkomen. Het nettoresultaat was een algemene verbetering van de economische status van mensen in de geselecteerde West-Europese landen en de Verenigde Staten. Een grote meerderheid van volwassenen in de geselecteerde West-Europese landen leeft in huishoudens met een gemiddeld inkomen. Ter vergelijking: de lagere en hogere inkomenslagen in Denemarken, Nederland en Noorwegen zijn van bescheiden omvang. Onder deze landen, de VS Er was in de meeste landen een gedeelde tendens om de middenklasse te laten krimpen en de lagen van de lagere en hogere inkomens te laten groeien van 1991 tot 2010. Met uitzondering van Luxemburg en Spanje was er relatief meer verkeer van mensen naar het hogere inkomensniveau dan naar het lagere inkomensniveau in alle landen. Deze aandelen waren aanzienlijk hoger dan in de Verenigde Staten, waar minder dan zes in tien volwassenen in 2010 een middeninkomen hadden.

In de onderzochte landen duidt een kleinere middeninkomenslaag een meer economisch verdeelde bevolking aan. Deze verschuivingen waren het meest uitgesproken in Finland en Duitsland. Frankrijk, Ierland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk vormen echter belangrijke uitzonderingen op deze trend, aangezien de aandelen van volwassenen met een middelhoog inkomen in deze landen zijn toegenomen, voornamelijk door mensen uit de lagere-inkomensklasse te tillen.

De daling van het aandeel van midden-inkomenspopulaties in de meeste landen was niet allemaal slecht nieuws. In 2010 varieerden de aandelen van volwassenen met een middeninkomen van 64% in Spanje tot ongeveer 80% in Denemarken, Nederland en Noorwegen.

De kosten voor het afbouwen van de gaswinning bedragen in 2019 € 300 miljoen, structureel oplopend tot € 1,5 miljard. Deze economische groei biedt de mogelijkheid om te investeren in bijvoorbeeld onderwijs, verpleeghuiszorg, politie, strijdkrachten en infrastructuur.

Image result for province of Groningen netherlandTegelijkertijd is het in goede tijden noodzakelijk om reserves op te bouwen voor wanneer de tijden moeilijker zijn. Het is de laagste groei sinds het tweede kwartaal van 2016, toen de exportgroei vertraagde terwijl zowel de bestedingen als de investeringen van de huishoudens geen groei vertoonden. Ook zijn de overheidsuitgaven tot stilstand gekomen. Brexit, een dreigend handelsconflict en geopolitieke spanningen in andere delen van de wereld kunnen een plotselinge economische neergang en een verslechtering van onze overheidsfinanciën teweegbrengen.

De overheid zal werken om de provincie Groningen veiliger te maken door minimaal € 1 miljard te investeren in het Groningen Future Fund. De Nederlandse economie groeide met 0,2 procent ten opzichte van het kwartaal in de drie maanden tot september 2018, na een groei van 0,7 procent in de voorgaande periode, overeenkomstig de marktverwachtingen en in lijn met de voorlopige ramingen. Alle indicatoren zijn gunstig: dit jaar zal de economie met 2,6% groeien en volgend jaar zal het begrotingsoverschot stijgen tot 1,0%, terwijl de werkloosheid zal dalen tot 3,5%, het laagste niveau sinds 2001.

De overheid wil dat mensen de voordelen in hun zakken voelen. Groei van het BBP in Nederland bedroeg tussen 1988 en 2018 gemiddeld 0,55 procent, met een hoogste punt ooit van 1,70 procent in het eerste kwartaal van 1999 en een recorddiepte van -3,60 procent in het eerste kwartaal van 2009.

De Nederlandse economie en de overheidsfinanciën zijn in goede vorm.

Did you enjoy this article?
Signup today and receive free updates straight in your inbox. We will never share or sell your email address.
I agree to have my personal information transfered to AWeber ( more information )

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Written by Karen Burke

Karen Burke  is a former journalist who has interviewed murderers on death row, flown over L.A. with the LAPD and patrolled with the Royal Canadian Mounted Police near the Arctic , she joined our team since one year!

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Checkbox GDPR is required

*

I agree

Loading…

Comments

comments

Quirky Dog Habits